AGA 2014

Adunarea Generala Ordinara din data de 17.03.2014 - 18.03.2014

Raport curent de convocare AGA 17-18.o3.2014
Procura speciala de reprezentare in AGA
Special power of attorney in AGA
Formular de vot prin corespondenta pentru AGA
Verification form by mail for AGA
Proiect hotarari AGA 17-18.03.2014
Lista propuneri structura CA
Raportul curent al hotararilor AGA din 17.03.2014


Adunarea Generala Ordinara din data de 24.04.2014 - 25.04.2014

Raport curent de convocare AGA 24-25.o4.2014
Procura speciala de reprezentare in AGA
Special power of attorney in AGA
Formular de vot prin corespondenta pentru AGA
Verification form by mail for AGA
Proiect hotarari AGA 24-25.04.2014
Rezultate financiare anuale individuale conforme cu IFRS la 31.12.2013
Politici si note contabile referitoare la situatiile financiare anuale individuale 2013
Declaratia de conformitate a conducerii privind intocmirea situatiilor finaciare conform IFRS la 31.12.2013
Situatia pozitiei finaciare 2012-2013
Situatia profitului sau pierderi si altor elemente asimilate 2012-2013
Raportul Auditorului Financiar independent la situatiile financiare ale anului 2013
Situatia modificarilor in capitalurile proprii ale SC UAMT SA 2012-2013
Situatia fluxurilor de numerar 2012-2013
Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014
Raportul Anual conform Regulamentului CNVM pentrul anul 2013
Declaratia "Aplici sau Explici" 2014
Raportul curent al hotararilor AGA din 24.04.2014


Adunarea Generala Ordinara din data de 25.06.2014 - 26.06.2014

Raport curent de convocare AGA 25-26.o6.2014
Procura speciala de reprezentare in AGA
Special power of attorney in AGA
Formular de vot prin corespondenta pentru AGA
Verification form by mail for AGA
Proiect hotarari AGA 25-26.06.2014
Raportul curent al hotararilor AGA din 25.06.2014


Adunarea Generala Extraordinara din data de 30.07.2014 - 31.07.2014

Raport curent de convocare AGEA 30-31.07.2014
Procura speciala de reprezentare in AGEA
Special power of attorney in AGEA
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA
Verification form by mail for AGEA
Proiect hotarari AGEA 30-31.07.2014
Raportul curent al hotararilor AGA din 30.07.2014


Adunarea Generala Extraordinara din data de 05.11.2014 - 06.11.2014

Raport curent de convocare AGEA 05.11.2014-06.11.2014
Raport curent de convocare AGEA 05.11.2014-06.11.2014 (ENGLISH)

Proiect de hotarari AGEA 05.11.2014
Procura AGEA 05.11.2014
Formular vot prin corespondenta AGEA 05.11.2014
Procura AGEA 05.11.2014 ENGLEZA
Formular vot prin corespondenta AGEA 05.11.2014 ENGLEZA

Raport hotarari AGEA 05.11.2014
Raport hotarari AGEA 05.11.2014 ENGLEZA