AGA 2017

Adunarea Generala Ordinara din data de 04.04.2017

Convocator AGA 04.04.2017 - 05.04.2017
Convocator AGA 04.04.2017 - 05.04.2017 (engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (engleza)
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta (engleza)
Proiect de hotarari
Raport hotarari AGA 05.04.2017
Raport hotarari AGA 05.04.2017(engleza)


Adunarea Generala Ordinara din data de 26.04.2017

Convocator AGA 26.04.2017- 27.04.2017
Convocator AGA 26.04.2017- 27.04.2017(engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (engleza)
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta (engleza)
Proiect de hotarari
Raport hotarari AGA 26.04.2017
Raport hotarari AGA 26.04.2017(engleza)


Adunarea Generala Ordinara din data de 14.06.2017

Convocator AGA 14.06.2017 - 15.06.2017
Convocator AGA 14.06.2017 - 15.06.2017 (engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (engleza)
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta (engleza)
Proiect de hotarari
Raport hotarari AGA 14.06.2017
Raport hotarari AGA 14.06.2017(engleza)

Adunarea Generala Extraordinara din data de 10.11.2017

Convocator AGEA 10.11.2017
Convocator AGEA 10.11.2017(engleza)
Proiect de hotarari 10.11.2017
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
10.11.2017

Formular de vot prin corespondenta
Raport hotarari AGEA 10.11.2017
Raport hotarari AGEA 10.11.2017(engleza)

Bilant 2016
Buget de venituri si cheltuieli 2017
Declaratie
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016 (engleza)
Situatii financiare anuale 2016
Raportul auditorului independent
Raportul auditorului independent (engleza)