AGA 2022

Adunarea Generala Extraordinara din data de 11.02.2022

Convocator AGA 11.02.2022
Convocator AGA 11.02.2022 (engleza)
Completare Convocator AGA 11.02.2022
Raport hotărâri AGEA 11.02.2022

Adunarea Generala Ordinara din data de 28.04.2022Declaratie de conformitate UAMT pe anul 2021
Situatii financiare anuale 2021
Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Juridica
Proiect buget pe anul 2022
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021
Declaratia de conformitatea cu Codul de guvernanta corporativa al BVB 31.12.2021
Declaratia nefinanciara 2021
Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii
Raport audit final UAMT SA 2021 cu ESEF
Raport audit final UAMT SA 2021 cu ESEF (engleza)

Adunarea Generala Extraordinara / Adunarea Generala Ordinara din data de 29.08.2022

Convocator AGO 29.08.2022 si AGE 29.08.2022
Convocator AGO 29.08.2022 si AGE 29.08.2022(engleza)
Formular de vot AGAE prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot AGAE prin corespondenta Persoana Juridica
Formular de vot AGAE prin corespondenta Persoana Fizica (engleza)
Formular de vot AGAE prin corespondenta Persoana Juridica (engleza)
Procura speciala AGAE Persoana Fizica
Procura speciala AGAE Persoana Juridica
Procura speciala AGAE Persoana Fizica (engleza)
Procura speciala AGAE Persoana Juridica (engleza)
Extras din Procesul Verbal al CA din 25.07.2022
Raport hotărâri AGAE 29.08.2022
Raport hotărâri AGAE 29.08.2022 (engleza)

Formular de vot AGAO prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot AGAO prin corespondenta Persoana Juridica
Formular de vot AGAO prin corespondenta Persoana Fizica (engleza)
Formular de vot AGAO prin corespondenta Persoana Juridica (engleza)
Procura speciala AGAO Persoana Fizica
Procura speciala AGAO Persoana Juridica
Procura speciala AGAO Persoana Fizica (engleza)
Procura speciala AGAO Persoana Juridica (engleza)
Oferta auditor finaciar
Raport hotărâri AGAE 29.08.2022
Raport hotărâri AGAO 29.08.2022 (engleza)

Adunarea Generala Extraordinara / Adunarea Generala Ordinara din data de 27.12.2022

Convocator AGO 27.12.2022 si AGE 27.12.2022
Convocator AGO 27.12.2022 si AGE 27.12.2022(engleza)

Formular de vot AGAE prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot AGAE prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala AGAE Persoana Fizica
Procura speciala AGAE Persoana Juridica

Formular de vot AGAO prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot AGAO prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala AGAO Persoana Fizica
Procura speciala AGAO Persoana Juridica

Raport hotărâri AGAE si AGAO 27.12.2022
Raport hotărâri AGAE si AGAO 27.12.2022 (engleza)