AGA 2016

Adunarea Generala Ordinara din data de 14.03.2016

Convocator AGA 14.03.2016 - 15.03.2016
Convocator AGA 14.03.2016 - 15.03.2016 (engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (engleza)
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta (engleza)
Proiect de hotarari
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Raport hotarari AGA 14.03.2016
Raport hotarari AGA 14.03.2016 (engleza)

Adunarea Generala Ordinara din data de 27.04.2016

Convocator AGA 27.04.2016 - 28.04.2016
Convocator AGA 27.04.2016 - 28.04.2016 (engleza)
Proiect de hotarari AGA 27.04.2016 - 28.04.2016
Vormular de vot prin corespondenta
Vormular de vot prin corespondenta (engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (engleza)


Buget de venituri si cheltuieli 2016
Situatii financiare anuale 2015
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015
Raportul anual pentru exercitiul financiar 2015 (conform Regulament CNVM Nr.1/2006)
Raportul auditorului independent
Declaratie
Declaratie aplici sau explici
Bilant 2015

Raport curent AGA 27.04.2016

Adunarea Generala Extraordinara din data de 27.04.2016

Convocator AGEA 27.04.2016 - 28.04.2016
Convocator AGEA 27.04.2016 - 28.04.2016(engleza)
Proiect de hotarari AGEA 27.04.2016 - 28.04.2016
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
27.04.2016 - 28.04.2016

PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 27.04.2016 - 28.04.2016 (engleza
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta(engleza)

Raport curent AGEA 27.04.2016

Adunarea Generala Ordinara din data de 12.12.2016

Convocator AGA 12.12.2016 - 13.12.2016
Convocator AGA 12.12.2016 - 13.12.2016 (engleza)
Vormular de vot prin corespondenta
Vormular de vot prin corespondenta(engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor(engleza)
Proiect de hotarari AGA 12.12.2016 - 13.12.2016

Raport curent AGOA 12.12.2016

Adunarea Generala Extraordinara din data de 12.12.2016

Convocator AGEA 12.12.2016 - 13.12.2016
Convocator AGEA 12.12.2016 - 13.12.2016(engleza)
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta (engleza)
PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
12.12.2016 - 13.12.2016

PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
12.12.2016 - 13.12.2016 (engleza)

Proiect de hotarari AGEA 12.12.2016 - 13.12.2016

Raport curent AGEA 12.12.2016