AGA 2021

Adunarea Generala Extraordinara din data de 22.01.2021Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Juridica
Hotărâre CA din Mai 2020
Hotărâre CA din Octombrie 2020
Raport hotărâri AGEA 22.01.2021
Lista bunuri neutralizate

Adunarea Generala Ordinara din data de 29.04.2021Convocator AGA 29.04.2021
Convocator AGA 29.04.2021 (engleza)
Situatii financiare anuale 2020
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020
Declaratia de conformitatea cu Codul de guvernanta corporativa al BVB 31.12.2020
Declaratia nefinanciara
Declaratie de conformitate UAMT pe anul 2019
Proiect buget pe anul 2021
Raportul auditorului independent
Propunere politica de remunerare
Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Juridica

Raport hotărâri Adunarea Generala Ordinara 29.04.2021
Raport hotărâri Adunarea Generala Ordinara 29.04.2021 (engleza)
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020 (engleza)
Rezultatul votului Adunarea Generala Ordinara 29.04.2021

Ședința Consiliului de Administratie din data de 04.11.2021

EXTRAS DIN HOTARARILE
Consiliului de Administrație 04.11.2021

Adunarea Generala Ordinara din data de 23.12.2021

Convocator Adunarea Generala Ordinara din data de 23.12.2021
Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Juridica
Raport hotărâri Adunarea Generala Ordinara din data de 23.12.2021
Raport hotărâri Adunarea Generala Ordinara din data de 23.12.2021 (engleza)


Adunarea Generala Extraordinara din data de 23.12.2021

Convocator Adunarea Generala Extraordinara din data de 23.12.2021
Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Juridica
Raport hotărâri Adunarea Generala Extraordinara din data de 23.12.2021
Raport hotărâri Adunarea Generala Extraordinara din data de 23.12.2021 (engleza)