Posturi vacante

Cei interesati vor depune CV-urile si scrisorile de intentie la adresa de e-mail: resurse.umane@uamt.ro
sau la sediul firmei din strada Uzinelor nr.8, la Departamentul Resurse Umane; tel. +40.259.451.026 int.239Responsabil Resurse Umane
Cerinte necesare ocuparii postului:
 • studii superioare in domeniul economic sau juridic
 • experianta pe un post similar minim 3 ani
 • curs inspector resurse umane - obligatoriu
 • cunostinte solide operare PC
 • capacitatea de analiza, organizare, prioritizare, atentie la detalii
 • abilitati de comunicare, adaptabilitate, spirit de echipa

Responsabilitati :

 • implementarea strategiei de dezvoltare pentru personal
 • concepe si intocmeste proceduri, decizii si alte documente specifice companiei pe probleme de relatii de munca
 • asigura stabilirea drepturilor salariale si sociale ale angajatilor conform legislatiei in vigoare si normelor interne ale companiei
 • intocmeste si verifica pontajele primite de la departamentele societatii
 • evidenta tuturor salariatilor din societate, a angajarilor, desfacerilor de contracte individuale de munca conform prevederilor legale in vigoare, a pensionarilor
 • auctualizarea statelor de functiuni si tabelelor cu muncitorii in baza structurii organizatorice aprobate de management

Manager Proiect
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • Managerul de Proiect acopera toate aspectele legate de procedurile de productie, asigurarea calitatii si livrarii, de la productia in masa pana la preturi si strategii pentru anumite produse, prestabilite impreuna cu conducerea societatii
 • seriozitate, spirit de echipa, independent, lider
 • cunostinte privind planul unui proiect
 • capacitate foarte buna de comunicare cu clientii, atentie distributiva, atentie la detalii, capacitate rapida de decizie
 • studii superioare tehnice finalizate
 • cunostinte operare PC
 • cunostinte de limba engleza
 • cunostinte privind analiza calitate-produs-proces
 • cunostinte privind realizarea unui produs complet
 • experienta in Management de Proiect constituie avantaj
 • experienta in productie serie constituie avantaj

Responsabil Calitate
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • raspunde de mentinerea si respectarea in permanenta a prevederilor Sistemului de management al calitatii
 • urmareste si controleaza respectarea tuturor parametrilor din intregul proces de productie
 • coordoneaza activitatea personalului din subordine
 • urmareste cu strictete aplicarea prescriptiilor standardelor, a documentatiilor tehnice si normelor interne
 • spirit de echipa, independent, lider
 • engleza sau franceza cel putin nivel mediu
 • nivel avansat de cunoastere a pachetului Office
 • experienta in productia de serie
 • studii superioare in domeniul tehnic
 • constituie avantaj experienta in industria auto
 • disponibil pentru calatorii de afaceri

Inspector Calitate
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • instruirea operatorilor
 • urmarirea aplicarii procedurilor
 • asigurarea standardelor de calitate
 • spirit de echipa, independent
 • engleza sau franceza cel putin nivel mediu
 • nivel avansat de cunoastere a pachetului Office
 • experienta in productia in serie
 • cunoasterea standardelor ISO/TS16949 si ISO 14001

Sculer matriter
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • raspunde de calitatea si corectitudinea tuturor activitatilor derulate, a datelor si documentelor furnizate, a operatiilor/reperelor
 • raspunde de respectarea procedurilor de lucru stabilite
 • cunostinte foarte bune in domeniul desenului tehnic, tehnologiilor si utilajelor specifice atelierului, aparatelor si metodelor de masura si control
 • experienta in activitatea de sculer matriter
 • reprezinta avantaj posibilitatea de analiza si capacitatea de a lua decizii
 • disponibilitate de a lucra in 3 schimburi

Stivuitorist
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • raspunde de calitatea si corectitudinea tuturor activitatilor derulate, a datelor si documentelor furnizate, a operatiilor de manipulare executate
 • raspunde de asigurarea integritatii reperelor/subansamblelor/produselor in timpul operatiilor de manipulare/transport, de respectarea reglementarilor de depozitare
 • permis de conducere pentru stivuitor
 • cunoasterea intretinerii/exploatarii stivuitorului

Agent paza
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • raspunde de indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite de lege pentru organizarea pazei incintei si obiectivelor din unitate
 • executa activitatile efective de paza si protectie a bunurilor societatii
 • permite intrarea/iesirea persoanelor in societate numai cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern si a procedurilor stabilite de managementul societatii
 • perfecta stare de sanatate, constitutie atletica, capacitate de efort
 • vigilent, spirit de observatie si anticipatie, memorie vizuala, atentie distributiva
 • reprezinta avantaj experienta in domeniu

Operatori
Responsabilitati, aptitudini si cerinte necesare ocuparii postului:
 • disponibilitate de a lucra in 3 schimburi
 • experienta in productie