Responsabilitatea Socială a Companiei (CSR)

Politica de CSR a SC UAMT SA, din punct de vedere al protecţiei mediului


Politica de CSR a SC UAMT SA, din punct de vedere al protecţiei mediului, urmăreşte obiectivele
stabilite şi anume să reducă impactul negativ al activităţii companiei asupra mediului şi conservarea resurselor naturale.

Reducerea impactului negativ al activităţii asupra mediului

Până acum, SC UAMT SA a îndeplinit aceste obiective, lucru datorat faptului că, începând cu anul 2000 şi până în prezent, la nivelul întregii platforme SC UAMT SA s-au facut investiţii pentru reducerea impactului activității asupra mediului, înlocuirea unor substanțe şi preparate chimice periculoase cu altele, mai puţin periculoase sau nepericuloase pentru mediu şi sănătate, tratarea apelor uzate, gestionarea selectivă a deşeurilor şi monitorizarea adecvată a acestora, începând cu faza de generare şi până la valorificarea / reciclarea /eliminarea la agenţi economici autorizaţi, conservarea resurselor naturale. În plus, au avut loc modernizări succesive ale instalaţiilor de fabricaţie şi introducerea de tehnologii verzi .

Conservarea resurselor naturale

Referitor la conservarea resurselor, au fost luate măsuri pentru reducerea consumului de materii prime şi a generării de deşeuri periculoase. Minimizarea consumului de materie primă s-a realizat și prin (semi)- automatizarea unor linii de producție

Referitor la reducerea consumului de energie electrică , ca o alternativă de furnizare a energiei, SC UAMT SA a ales utilizarea de combustibili mai putin poluanți, respectiv utilizarea GPL –ului, iar din anul 2005 s-a optat pentru utilizarea gazului metan, în scopul reducerii emisiilor de poluanți în atmosferă (Pulberi, CO, CO2, SO2) .

În ultimii ani, SC UAMT SA a investit în utilaje moderne și performante, precum și în tehnologii verzi, acest lucru ducând la mărirea productivității și la scăderea consumului energetic . Astfel , în cadrul proiectului “MODERNIZAREA SC UAMT SA ORADEA PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII ÎNALT TEHNOLOGIZATE” , unitatea a achiziționat o serie de prese mecanice , roboți de sudură , în cadrul Atelierului Presaj, diferite mașini de injectat, un sistem centralizat de condiționare și alimentare automatizată cu materiale plastice a mașinilor de injectat, un sistem de răcire cu circuit închis a mașinilor de injectat , precum și o instalație de vopsire prin cataforeză, în cadrul Atelierului Acoperiri de protecție .

În ultimii trei ani consumul de energie electrică a scăzut cu 17,6%.

Urmând liniile directoare trasate de Grupul Renault privind reducerea impactului negativ asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor și conservarea resurselor naturale, SC UAMT SA în calitatea sa de furnizor al Renault- Dacia, realizează produse ce pot fi valorificate prin reciclare în proporție de 95% la sfârșitul ciclului de viață, iar cel putin 7% din plasticul care intră în componența lor provine din plastic reciclat.

Politica de CSR a SC UAMT SA , din punct de vedere al protecției mediului respectă reducerea impactului activităților companiei asupra mediului înconjurător și conservarea resurselor naturale, precum și cerințele legale impuse prin autorizația de mediu. În același timp sunt respectate principiile strategiei de dezvoltare durabilă RENAULT referitoare la respectarea imperativelor de mediu pe toată durata de viață a vehiculului, din faza de concepție și până la finalul etapei de utilizare.

Politica de CSR a SC UAMT SA, din punct de vedere al calității

Declararea CALITĂȚII ca principiu de bază al tuturor activităților companiei

 • Livrare ireproșabilă - Peste 50 de ani de activitate ne-au învățat că livrarea ireproșabilă a produselor comandate reprezintă cheia din spatele eficienței în procesul de lucru și aspectul care deschide ușa încrederii și a legăturilor solide.
 • Punctualitate – Păstram la cel mai înalt nivel relațiile puternice și durabile, investind constant în ele.
 • Relații de durată – Știm că încrederea este pilonul de rezistentă pentru orice fel de structură. În cadrul companiei UAMT SA învestim tot ce e mai bun în relațiile profesionale pe termen lung. Avem siguranța că numai legăturile solide, construite pe încredere reciprocă se pot înălța spre succes.

UAMT: Angajator responsabil care inițiază și desfăsoară un DIALOG SUSTINUT CU ANGAJAȚII

 • Implicare activă - toți angajații UAMT SA cunosc politicile companiei, sunt instruiți, motivați și conștientizează importanța creării unei culturi organizaționale de implicare activă în realizarea tuturor angajamentelor asumate.
 • Posibilitatea angajaților de a se dezvolta - SC UAMT SA și-a propus sa sprijine cu ajutorul tehnologiilor pe care le dezvoltă, schimbările care au loc în societate, oferind angajaților posibilitatea de a crește, de a se dezvolta
 • Protejarea sănătății și securitații angajaților - angajatorul îmbunătățește în mod constant nivelul de securitate al angajaților, astfel încât numărul de incidente să fie zero
 • Identificarea preventivă și controlul pericolelor - compania pune accent pe sănătatea și securitatea ocupațională a angajaților și a parților interesate, precum și prevenirea și limitarea daunelor în situații de urgență.


La SC UAMT SA ne manifestăm interesul pentru evoluția salariaților


EVENIMENTE CSR :

1. Cupa “Respiro “ la Bowling - Martie 2016 Team Building și Responsabilitate Socială alături de ASOCIAȚIA PITICOT.
1. Joi 03 Martie 2016 a avut loc prima ediție a Cupei “Respiro “ la Bowling pentru Doamne și Domnișoare – Team Building și Responsabilitate Socială alături de ASOCIAȚIA PITICOT.

Acest eveniment s-a desfașurat în incinta Oradea Shopping City.
Pe langă alte două companii, UAMT a participat la acest eveniment cu o echipă de 6 doamne.

Suma stransă în urma evenimentului, reprezintă sponsorizările facute de către companiile participante și donațiile venite din partea participanților la fața locului.
Banii sunt alocați Centrului Respiro ‘Piticot”, care va găzdui pe o perioadă temporară copii cu dizabilități grave.


2. SC UAMT SA este partener în proiectul “ȘCOALA PROFESIONALĂ EUROBUSINESS” Parteneriat educațional.

2. SC UAMT SA este partener în proiectul “ȘCOALA PROFESIONALĂ EUROBUSINESS”.

Printre avantajele absolvirii acestei școli putem exemplifica:
 • calificarea într-o meserie căutată pe piața muncii, întrucât toți absolvenții au prioritate la angajare după absolvire
 • posibilitatea de formare profesională
 • o bursă pe durata studiului de la Ministerul Educației


3. Sponsor principal al Clubului Sportiv AGORA - UAMT s.a Activități sportive.

Susținem Campania sportivă fiind preocupați să le oferim facilități unei categorii de interes maxim și anume - copiilor angajaților.
Sportul dezvoltă capacitățile mentale, gândirea strategică și cea matematică.
Sportul îmbunătațește calitatea vieții și disciplinează înca de la vârste fragede.
Pentru aceste argumente, copiii angajaților SC UAMT SA au posibilitatea să practice fotbal sau karate GRATUIT.

4. Team building 2 in 1 - Aprilie 2016- Hotel Ramada Curs de perfecționare și întărirea echipei

În data de 16.04.2016 la Hotel Ramada Oradea a avut loc team building-ul echipei UAMT. Acest eveniment a avut ca scop principal un curs de perfecționare pe patru subiecte de baza și o activitate de întărire a echipei de management a UAMT. Pentru ca acest eveniment să fie un real succes în cadrul activității UAMT, au participat toți sefii de department, care ulterior au difuzat la toate nivelele informațiile și ideile strânse la această reuniune.

Cursul de perfecționare s-a axat pe prezentarea amănuțită și exemplificarea logică a patru subiecte elementare:

 • LEAN
 • Corporate Social Responsibility
 • ERP
 • Cost management

Această secțiune a team building-ului a fost pregatită și susținută de firma de consultanță în management CALITOP.Al doilea punct important al evenimentului a constat în activități de întărire a echipei, a spiritului de colaborare, cum ar fi “Back-to-back drawing” sau “Office trivia”.


Esența acestui team building a fost de a perfecționa personalul UAMT în vederea îmbunătățirii activității de producție prin conștientizarea și aplicarea unor tehnici sau strategii care fac echipa UAMT să fie cea mai bună din domeniu.