Calitate, protectia mediului si SSM

Calitate

Aspectele privind calitatea influenteaza intreaga activitate a UAMT si implica fiecare aspect al companiei.
Oamenii, procesele, produsele si serviciile sunt implicati in dorinta de a obtine si mentine cel mai inalt nivel de calitate.
Dedicarea resurselor spre instruiri, sisteme, proceduri si infrastructura referitoare la calitate reprezinta una din cele mai inalte prioritati pentru UAMT

Pentru a atinge un inalt nivel de calitate pentru toti clientii UAMT a introdus si aplicat Sistemul de Management al CALITATII in conformitate cu standardele IATF 16949:2016 ,
ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018.

Protectia mediului

UAMT asigura produse si servicii de calitate fara prejudicierea resurselor naturale limitate sau a mediului, pentru cresterea satisfactiei tuturor partenerilor nostri de interes. In acest scop respectam cerintele clientilor si ale celorlalte parti interesate, aplicand prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, ale legislatiei existente armonizate cu normele Uniunii Europene.

Dorim sa ne imbunatatim continuu performantele prin controlul impactului activitatilor noastre in toate etapele de productie si ale prestarii de servicii. Protejam mediul inconjurator in principal prin reducerea emisiilor, conservarea resurselor naturale de apa, cresterea gradului de recuperare a deseurilor,diminuarea consumului de substante chimice , respectand cerintele Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 4 din 27.04.2018

Prevenim poluarea mediului prin promovarea si implementarea celor mai bune tehnici disponibile in operatiunile noastre, datorita modernizarii UAMT prin dotare cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate .

SSM

UAMT SA doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele.
Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din priorităţile organizaţiei şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă.

Îndeplinirea cerinţelor legale, conformarea cu legislaţia naţională şi internaţională, precum şi cu alte cerinţe la care organizatia a subscris.

Instruirea, conştientizarea, comunicarea permanentă şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat în privinţa minimizarii tuturor riscurilor identificate şi a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Promovarea şi păstrarea unui dialog deschis şi continuu cu părţile interesate pe probleme de management de mediu şi SSM.

Asigurarea de condiţii de lucru sigure şi sănătoase pentru prevenirea traumatismelor şi bolilor determinate de muncă care să fie adecvate contextului organizaţiei precum şi a mediului inconjurator specifice a riscurilor şi oportunităţilor SSM ale acesteia.
Eliminarea pericolelor şi reducerea tuturor riscurilor.

Asigurarea consultării şi implicării lucrătorilor şi a reprezentanţilor lucrătorilor.