AGA 2024

Adunarea Generala Extraodinara din data de 15.01.2024

Convocator
Convocator - Engleza

Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica - Engleza
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica - Engleza

Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Fizica - Engleza
Procura speciala Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Juridica - Engleza

Raport hotărâri AGA 15.01.2024
Raport hotărâri AGA 15.01.2024 (engleza)

Adunarea Generala Ordinara din data de 29.04.2024

Convocator
Convocator - Engleza

Declaratia nefinanciara 2023
Declaratie de conformitate UAMT pe anul 2023
Declaratia de conformitatea cu Codul de guvernanta corporativa al BVB 31.12.2023
Situatii financiare anuale 2023
Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023
Raport audit UAMT SA 2023
Proiect buget pe anul 2024

Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica - Engleza
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica
Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica - Engleza

Procura speciala Persoana Fizica
Procura speciala Persoana Fizica - Engleza
Procura speciala Persoana Juridica
Procura speciala Persoana Juridica - Engleza

Raport hotărâri AGA 29.04.2024
Raport hotărâri AGA 29.04.2024 (engleza)

Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023
Raportul de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023 (engleza)